0 3855

და ამაოდ გეძებენ ..


და ამაოდ გეძებენ -
მეგობრები თვალებით:
ყველა გულმოკლულია
შენი გარდაცვალებით...

ყველამ ნახა წამება!
ყველას ახლოთ გვყოლია -
დემონებად - სიცივის,
ციხის მელანხოლია;

ეხლა - შენთან ქვითინებს,
რომ გზას არ გადუხარე,
შენი სულის მიმღები
ანგელოზი მწუხარე.
კომენტარები (0)