ერთჰანგა, ერთფერი ..

ერთჰანგა, ერთფერი
ხმაურობს მდინარე,
ვარვარებს ეთერი,
სიცხეა მძვინვარე.
კომენტარები (0)