ესე ქალი გამოვხატე ფარშავანგად ..

ესე ქალი გამოვხატე ფარშავანგად, არა ქალად,
დაიბადა იმერეთში მისი ქვეყნის ბარაქალად,
მოევლინა ამერეთსაც რა სიმძიმედ და რა კალად,
ის იქცევა ამიერით თავის ტვინად, არა ქალად.