0 1822

ექიმმა გამომიწერა ..


ექიმმა გამომიწერა -
მარტო ჩაი და კისელი.
კისელისათვის წავიდა
ოლია დარბაისელი.
ვზივარ და ვუცდი ამ კისელს -
მაგრამ რას ელი, ვის ელი?
კისელს ვინ ჩივის, არა ჩანს
ქალი მტკიცე და ფხიზელი.
ოღონდ შენ მოდი, ოლია,
კისელს მოემტვრეს კისერი.
ვწერ ამ ლექსს გალაკტიონი,
თბილისელ-ქუთაისელი.
კომენტარები (0)