ეხლა ის დრო არი ..

ეხლა ის დრო არი,
როცა მედგარ მხატვრებს
კვლავ უღვიძებს ქნარი
გულში ჩაკლულ ნატვრებს.

ეხლა ის დრო არი,
როცა, თუმცა ძლივას,
ბურუსში და ქარში
ხედავ პერსპექტივას.