0 270

ეხლაც ბევრი სწერს ფერდზე ..


ციკლიდან „პაციფიზმი“

ეხლაც ბევრი სწერს ფერდზე
გადაყვავებულ ტყემლებს,
უუნებობის მკერდზე
რომ გადაღვრიდა ცრემლებს.
თითქო მის ახლო ძევდეს
გადატეხილი დაშნა
და ცისარტყელა სევდის
იმ თაიგულთან დაშრა.
კომენტარები (0)