ვარდი კოკობი გადაფურჩქვნილი ..

ვარდი კოკობი გადაფურჩქვნილი
როცა ვიხილე, ვიგრძენ ცხოვრება,
მაგრამ რა ხელი მისკენ გავწიე,
ის სწრაფად მოსწყდა, ეკლებს დაება.

ჩემო სიცოცხლევ, თუ დაგენდობი,
იმედს მომიკლავ, განა არ ვიცი?
ოჰ, შენ თვალთმაქცობ... სულ ტყუილია,
შენი ვედრება და შენი ფიცი!
კომენტარები (0)