ლაშქარი რომ შეიჭურვა ..

ლაშქარი რომ შეიჭურვა
საზარელი ხმით.
ლომი ლომთა. მძაფრი ურვა
შავი რაშის ფრთით.