0 413

მათ ბევრი ჰყავთ ხელოვანნი ..


ციკლიდან „პაციფიზმი“

მათ ბევრი ჰყავთ ხელოვანნი,
განა მარტო როდენი?
მათ ახარებსთ სულიწმინდა
და მადონნას ლოდინი.
ამბობს: მხოლოდ გრძნობა მინდა
და მზე მცირეოდენი,
ცოტა - ქარის ოდენი,
ცოტა - ნეკის ოდენი!
კომენტარები (0)