0 322

მეტყვი: როგორც ეს გრიგალი ..


მეტყვი: როგორც ეს გრიგალი,
დამივიწყე მეცა.
გაიხსენე შენ სამშობლოს
მშვენიერი ზეცა.

მეტყვი: იგრძენ მუხის ჟრჟოლა
შორი მინდვრიდანა,
როგორ მიდის, როგორ მოდის,
როგორ ღელავს ყანა.

მაგრამ ეს ხომ სიზმარია,
აქ ვერ ვხედავ ბალახს.
ქვის სიმძიმე სამარედ ხდის
უზარმაზარ ქალაქს.
კომენტარები (0)