მეც იმ ჭაპანზიდვამ ..

მეც იმ ჭაპანზიდვამ
ადრე დამაბერა.
მუხლი მომიკვეთა,
მაგრამ აწ მახარებს,
ამ გზით გადავხედავ,
თუ რა მრავალფერად
ახალს ეფინება
შრომა ველ-ბაღნარებს.
კომენტარები (0)