მზემ ისრები შემართა ..

მზემ ისრები შემართა
და ღრუბლებში გარია;
მითხარ, რა დაგემართა?
მითხარ, რა გიხარია?

სავსე ნაზ და უმანკო,
მორცხვი დანაშაულის
გაიელვებს სახეზე
ელვა თურაშაულის.

რა ლამაზად გიხდება
შუა-გადაყოფილი
ყორნისფერი ნაწნავი,
მკერდზე გადმოწყობილი.

შენ არც დედა გყოლია,
შენ არც მამა გინახავს,
მაგრამ შენი ცხოვრება
ბრწყინავს, მზისთვის გინახავს.
კომენტარები (0)