მორჩა! სტიქიის ..

- მორჩა! სტიქიის
თავდება რიგი.
ადამიანმა
დასძლია იგი.
ღამე მშვიდობის,
ღამე მშვიდობის,
თავდება ღამე
უამიდობის.
კომენტარები (0)