0 202

მოწმეა რბევის და თარეშის ხვადგურის ..


მოწმეა რბევის და თარეშის ხვადგურის
ბინდბუნდი საზიზღარ რკინიგზის სადგურის,

აგზავნის სადღაცა კუბოებს - ვაგონებს
და მათი კივილი იმ დღეებს მაგონებს,

როდესაც ამ გზებზე გაეკრა ვაება...
ნუთუ ის კივილი ლიანდაგს ჩაება?
კომენტარები (0)