ჟუჟუნა წვიმამ შვება საერთო ..

ჟუჟუნა წვიმამ შვება საერთო
ფოთოლთ შრიალით აამეტყველა,
სწვიმს და ღრუბლიდან მზე იხედება
და არემარეს უხვად ედება.
ნამი, იები, ვარდი, პეპელა!
რა ნეტარება რამ იყო, ღმერთო!