რაც მომმადლა ბედისწერამ ..

რაც მომმადლა ბედისწერამ
სევდის, გრძნობათ ზიარების -
არრა დარჩა თვინიერ ამ
მოგონებათ იარების.