რევოლიუციურ ქვეყნის მუშაკი! ..

რევოლიუციურ ქვეყნის მუშაკი!
პოემადა ღირს მისი ფარაჯი,
ზაგესთან თოფით რად დგას გუშაგი,
ინდუსტრიალურ ძარცვის დარაჯი.
კომენტარები (0)