0 213

რისთვის ჩაუწყდა ..


რისთვის ჩაუწყდა
ხმა გაბზარული
მას, ანგელოსი
თუ დემონია?
მისთვის, რომ მოდის
პროლეტარული
ლიტერატურის გეგემონია!
კომენტარები (0)