სანამ ვიყავ ახალგაზრდა ..

სანამ ვიყავ ახალგაზრდა..
არ მიგრძვნია, ბორის, -
გადაფრენა ოცნებას და
სინამდვილეს შორის.