0 547

შენ მოელოდი - არა? ..


შენ მოელოდი - არა?
ისიც მოვიდა - არა?
შენც გაგიხარდა - არა?
მასაც, გამხნევდა - არა?

ერთად წახვედით - არა?
შენ მას ჰკოცნიდი - არა?
მაშ, რაში არის საქმე,
სთქვი, ქალბატონო, კმარა!

მაინც უარობ? განა,
ასეთი არის ხანა...
კომენტარები (0)