0 454

შენი დიდება, სამშობლოო, მითქვამს ათასჯერ ..


შენი დიდება, სამშობლოო, მითქვამს ათასჯერ,
არავინ ჩემებრ არ ტანჯულა ცხოვრების მიერ -
აწ ჩემთვის ვეღარ მოიგონებთ იმნაირ სასჯელს,
რისგანაც გული გაიტანჯოს ამაზე ძლიერ.
კომენტარები (0)