შორს არაა დღე ..

შორს არაა დღე,
როს ბერლინის ტყვე
კვლავ იქუხებს: ჰე,
აბა ჰე, აბა ჰე!
მუსრი ქვეყნის მტერს,
მაგ პარაზიტებს
ჰკა!
აბა ჰე, აბა ჰე,
ჰე..
ბარიკადებზე.