ჩემს წინ ცაცხვის ხეს ..

ჩემს წინ ცაცხვის ხეს მაღალ მწერვალით
გადაეშალა მძლავრი რტოები
და შრიალებდა მძიმე შრიალით,
როგორც გაფრენილ არწივის ფრთები...
კომენტარები (0)