ჩვენი ალექსა ..

ჩვენი ალექსა დადის ყოჩივით,
ტვინში ბნელი აქვს ზანგის პროჭივით.