ჩვენს პოეტებს გაზაფხულზე ..

ჩვენს პოეტებს გაზაფხულზე
ფრთებს გაუშლის ფანტაზია;
ვარდს საზამთრო მოებმება,
იას პანტა, პანტას ია!