0 887

ახალ მერნების წყება


ახალ მერნების მსუბუქი წყება
დგას ჩვენი დროის კართან ვედრებით,
მათ ენატრებათ თავდავიწყება
და გაბედული უნდათ მხედრები.

გზას შემოკლებულს ისინი გრძნობენ
და გიგანტიურ ნაბიჯის ლანდებს,
სად ტელეგრაფის ისმის სისინი -
სადაც ჰაერი ქარში ცეცხლს ანთებს.

რადიო, ავტო! თქვენი ზარებით
კითხვა, რომელსაც ვერსალი არჩევს,
ეხლა სამკვდროა და სასიცოცხლო:
უელსის ბრუნვა იტყვის დანარჩენს.
კომენტარები (0)