0 2212

გახსოვს? რა დრო იყო ის დრო!


მტკვარი ამღვრეული ფიქრს რომ მიახვია
და წამს გაინაბა, იგი - ლიახვია...
მას ვერ მოასვენებს კლდეთა არტახები,
მათზე დანგრეული ციხის ჩარდახები.
მისი ადიდება შიგნით, გარეთაცა
ახლო ნაპირიდან სანთლებს წარეტაცა.
გახსოვს? რა დრო იყო ის დრო... ო, მანანა, -
მე რომ აღტაცება იგი დამანანა.
ისევ შეხვედრაზე - ჩვენი ფიქრს უნდება -
ის დრო დაბრუნდება, თუ არ დაბრუნდება?
კომენტარები (0)