გზა ახალ-ახალ გადამთოვრების

ციკლიდან „ეპოქა“

გულში ვრცლადაა ჩარიგებული
განცდათა ჯარი,
ქვეყნად კი არის გამეფებული
შრომა მედგარი.

გზა ახალ-ახალ გადამთოვრების
გაიხსნის ღილებს,
ჩემი სალამი ახალ ცხოვრების
ხეს და ხეხილებს.