გიგანტი ყოველი დროის

და გიგანტი ყოველ დროის,
მახვილი და ბრძმედი -
აღიმართა მსოფლიოის
ერთი მეექვსედი!

ერთადერთი არის მხარე,
სად იმარჯვებს სიბრძნე.
ნისლი რჩება საზღვარგარე,
აქ კი - მზეა, - სივრცე!