0 764

გრიგალს, ქარიშხალს ვსვამთ ამის შემდეგ


ხომალდს, ქაფიან ქარებში მავალს:
მან მოიტანა ოცნება დღემდე.
იგი გრიგალებს გადურჩა მრავალს:
გრიგალს, ქარიშხალს ვსვამთ ამის შემდეგ.
კომენტარები (0)