0 1633

გულთა კავშირი


ხედავ, გაშლილი
სივრცეა წინა -
წარსულს იგონებს
ზვირთთ ოხვრა ხშირი:
„სხვადასხვა ჭირმა
წაისისინა
და მიაძინა
გულთა კავშირი“.

სად შეაჩერა
მერანმა ფრენა?
სად შთაესვენა
ბარათაშვილი?..
მესმის, ვით მაშინ,
მზიურთა ენა:
„სადაც ესვენა
გულთა კავშირი“.

ეს წინად იყო,
ოდეს მრავალი
სამშობლოს ჩვენსას
ჩაგრავდა ჭირი.
დღეს მქუხარეა
ხმა აღმავალი:
გულთა კავშირი,
გულთა კავშირი!
კომენტარები (0)