0 2619

გული და მზე


მზე დასავლით ესვენება. საღამოა.
შენ ნუ სწუხხარ.. მზე შუქმფენი კვლავ ამოვა.
შენი გულის მზე მარადის უნდა თრთოდეს,
თუ გაცივდა, არ ამოვა არასოდეს.
კომენტარები (0)