გუშინ, დღეს და ხვალ

მხოლოდ ყოფნა დღევანდელი განმინათე, რომ მალხენდეს,
რომ სიცოცხლის ნათელს მფენდეს, რომ ბრწყინავდეს ვით კანდელი,
რომ ეს ყოფნა დღევანდელი ხვალის ძლიერ ბედს დაშვენდეს,
დაშვენდეს თვით გუშინდელ დღეს; დამავიწყე წინანდელი.
კომენტარები (0)