დაბრუნებისას

თვალმოუწმენდი
ლექსებს ვუსმენდი -
სად მონუმენტი
სდგას დიდზე დიდი.
მიმყავდა გემი
და ნუგეშმცემი,
ოცნება ჩემი
ეფემერიდის.
კომენტარები (0)