დაიჯერე, თუ არ გჯერა

დაიჯერე, თუ არ გჯერა,
რომ ეს გლოვის ზარებია,
არ მინახავს შენი მზერა
და არავინ მყვარებია.
დაიჯერე, თუ არ გჯერა,
მოვიარე მიწის კალთა,
თან დამდევდა ბედისწერა
ჩემთა უგზო ხეტიალთა.