0 1079

დაფიქრდი, როგორ შრომობენ სხვები!


როცა ღვინოში მწუხარებას ჰკლავ, ცხოვრება გაწვდის სავსე ფიალას,
როს უიმედო ფიქრებით ავსებ თავის სიცოცხლის უკეთეს ძალას,
დაფიქრდი, როგორ შრომობენ სხვანი, მრავალ შემხუთველ ჭირში ხვეული,
განდევნე ფიქრი, მახეს რომ გიგებს, უმოქმედობით გამოწვეული.
კომენტარები (0)