0 2096

დღე


ავტოში ცისფერი ფარდები,
ბირჟაზე ცეცხლი ცეცხლს ეკიდება,
იფანტებიან მილიარდები,
როდესაც იფიქრებ - მწარდები,
წვიმის და ქარის გაბედითება
ამდენი ვარდები -
სად იზიდება?
კომენტარები (0)