ეზო

გარეცხილი წინდა,
როგორც სული წმინდა,
მოეკიდა ბაწარს.

დაიცალა სახლი,
მხოლოდ ერთი ძაღლი
მღერის ასარ-ბასარს.

სიმღერა ამ ძაღლის
აკრთობს დიასახლისს:
რა უნდა ამ ვერანს!

ცაზე მიდის მთვარე,
................
ვირი შემობრძანდა.

და პატრონი ვირის,
თავ-გადაკვლით ჰყვირის:
„პანტა, ჰაი, პანტა“.