ეს გრიგალია სიახლის

ფანჯარას ტოტებს  მიახლის,
მთვარეს  მიართმევს ზიანებს,
ეს  გრიგალია სისხლის,
მზე რომ არ  დააგვიანებს.

მე  სიხარული მემოსა
და  გაზაფხულის ოცნება,
ხიბლავდა  გარეშემოსა
მინდვრების  გადასონება.
კომენტარები (0)