0 1090

ეს წელიწადი


მოვითხოვ სიტყვას!
კვლავ იმას ვიცავ,
სულით და გულით
რასაც ვიცავდი.
მაინც რას ნიშნავს
მშობელო მიწავ,
ეს დღე, საათი,
ეს წელიწადი?
ეს არის წლების,
ეს არის მასის
უზენაესი
მარშით ვლინება!
ეს არის ოცის -
როგორც ათასის -
წლის ბრწყინვალებით
დაგვირგვინება!
ეს წელიწადი
მჭიდრო ფუძეა!
შეუდარებელ
წლებს გადარჩება -
მზე: საბჭოური
კონსტიტუცია!
სოციალისტურ
მზის გამარჯვება!
კომენტარები (0)