ეჯახებიან პლანეტები ერთი მეორეს

რბიან დღეები. სული დაეძებს უშორეს ხაზებს,
სივრცეებს მზეთა უშორესთა სპექტრო ანაზებს,
მე ვცხოვრობ გულით შფოთიანად მცემარეთ შორის,
რომელმაც დაგმო სიმშვიდეთა მკრთალი სახება...
იქ სიმძაფრეა და შეძახება:
ეჯახებიან პლანეტები ერთი მეორეს.
კომენტარები (0)