ვიგონებ რა იმ მიქელ-ანჯელოს

ვიგონებ რ აიმ მიქელანჯელოს,
არაა ძნელი მთების დანდობა,
რომ ცისკრისკენ მაღალ ანგელოზს
ესაფეხუროს ლალის ტატნობი.

ვერ შეამჩნიეს მზეთა ტიტანი
ახალი დროის დიდი მესია,
მედგარი მხრებით რომ აიტანა
მთაზე დიდება და პოეზია.
კომენტარები (0)