0 306

იმ სოფლიდან მეორე დღესვე წავედით გორში


ხომ გინახავს გაჭირვება? ნათქვამია - ფერი ფერსო,
მუდამ მოელოლიავო, მოეფერო, უალერსო.
და როდემდის? პირფერობამ ქვეყნის გული გადასუსხა,
ბევრს არ ძალუძს, მტერს კი მუდამ იის წყალი უნდა უსხა.
კომენტარები (0)