0 844

იქ, სადაც სინათლეა


ფიქრო, გააპე შვაღამის ბინდი, მოსცილდი ჩემს გულს და იქ მიფრინდი,
სად სინათლეა მაღლობზე მდგარი, უდარდელი და ბაგემღიმარი.
კომენტარები (0)