0 1695

ლამპარი


ხატის წინ წრფელი,
უცხო ნათელი,
ფიქრთა აღმძვრელი,
ხედავ, რა რიგად ირხევა, კრთება...
სხივს აკანკალებს,
მგზნებარე თვალებს...
კომენტარები (0)