0 157

ლოგოგრიფი


სდგება ხუთი ნაწილით
ჩემი დიდი სახელი,
იმერელი გახლავართ,
საჩხერით გეახელი.
პირველ ანბანს მომაცლით?
სულ პატარა გავხდები,
სათამაშო ბავშების,
ავხტები და დავხტები.
კიდევ ანბანს მომაცლით?
ვიტყვი: ჩემზე ახია.
და რუსული „მაშ, როგორ?“
სწორედ მოსაძახია.
ბოლოს ჩვენში იციან
სიტყვის პირის ბრუნება,
რას იზამთ, ასეთია
ზოგიერთის ბუნება.
კომენტარები (0)