მაისი

მიმზიდველი და წარმტაცი ველი...
ნიავის ჰქროლა... ყვავილთ სურნელი
კვლავ ისევ მიყვარს...
ვხედავ, იმედებს გასხივოსნებულს,
ლხენა ეწვია გულის სიმს ვნებულს,
ვხედავ ტკბილს სიზმარს...
ოჰ, გაზაფხულო, სიცოცხლის მფენო...
კომენტარები (0)