მაღაროში

დაკარგული პოლიუსი
ირევა სიბნელეში,
როგორც მერყევი ბრბო.
შორიდან მოდის დღის სინათლე,
როგორც ცივი თვალი.
სინესტეში
მოსალოდნელია ბიბლიური წარღვნა.
აქ, სადღაც დამალულია
გრძნეული ოქრო.
ადამიანები ქედმოხრილნი და ოფლიანნი
ეძებენ მას.
მას,
რაზედაც ჩუმათ არიან.
ისინი კვნესიან მხოლოდ
და თხრიან მაღაროს.
კომენტარები (0)