მეზღვაურთ ღვინო დაურიგდება

დამშვიდდი, გული რისთვის გიკვდება,
ჩვენ რითმებს ვთოვდით!
მეზღვაურთ ღვინო დაურიგდება,
მოგროვდით!