მზის კაშკაში (ეპოქა)

ციკლიდან „ეპოქა“

ალთ კაშკაში.
ქარხანაში შუადღეა.
შრომის სხივით
აელვარებს, რკინად ადნობს,
ქურას ანთებს სიმღერაში.
შრომის ცეცხლით, შრომის ალით,
სავსე ცეცხლის მომავალით
მზის კაშკაში
დაგრიალებს ქარხანაში.
კომენტარები (0)