0 284

მზის კაშკაში (ეპოქა)


ციკლიდან „ეპოქა“

ალთ კაშკაში.
ქარხანაში შუადღეა.
შრომის სხივით
აელვარებს, რკინად ადნობს,
ქურას ანთებს სიმღერაში.
შრომის ცეცხლით, შრომის ალით,
სავსე ცეცხლის მომავალით
მზის კაშკაში
დაგრიალებს ქარხანაში.
კომენტარები (0)